ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ [ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ]

ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ


ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ການຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວກອງລະຫວ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ

ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ (Australian Transaction Report and Analysis Centre “AUSTRAC”) ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວກອງລະຫວ່າງປະເທດ (International Intelligence Fundamentals Course “IIFC”) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ພະຈິກ 2019 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການບັງຄົບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ເຕັກນິກໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວກອງ. ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ AUSTRAC ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດ IIFC ມາແລ້ວໃນຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ ຕົວຢ່າງ: ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ອື່ນໆ.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວຄັ້ງທີ 02 (2019-2021) ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ເວລາ 14:00-16:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ IV ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຄະນະສະເພາະກິຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວຄັ້ງທີ 02 (2019-2021) ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນສະມາຊິກຄະນະສະເພາະກິດ, ກອງເລຂາແລະ ບາງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕິດພັນກັບ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອປະເມີນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາອານຸກໍາມະການຂອງ 04 ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ພາກສ່ວນທີ 1 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ, ພາກສ່ວນທີ 2 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກ, ພາກສ່ວນທີ 3 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ 4 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດໍາເນີນຄະດີ, ທັງ 4 ພາກສ່ວນໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າຂອງຕົນ ໂດຍສຸມໃສ:
1. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ຽວກັບພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນລວງເລິກ, ເຜີຍແຜເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
2. ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບມາດຖານອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (FATF) ອັນໃດທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ສ່ວນອັນຄົງຄ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ຂຶ້ນແຜນພັດທະນາ;
3. ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ກໍ່ຄືຜູ້ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ວຽກງານ AML/CFT ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວມີ ຄວາມປອດໃສຈາກອາສະຍາກຳ;
4. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສືບສວນ-ສອບສວນການກະທຳຜິດຕົ້ນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີການມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ທາງການເງິນໄປຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຕັດສິນຄະດີ ສະຖານຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ.

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019 ເວລາ 17:30 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ “ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ” ເພື່ອເປັນການເພື່ອເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງໜ່ວຍພັກກົມກົດໝາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ ຄັ້ງທີ V ພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງ 2 ພາກສ່ວນໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.


ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2020-2021 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ 3 ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ.

ຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II (2019-2021) ຂອງພາກສ່ວນທີ 3 (ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ IV ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອນໍາສະເໜີພາບລວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II.


ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2020-2021 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ 4 ວຽກງານການດໍາເນີນ ຄະດີ.

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2020-2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາຣາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຄະນະ ຄຕຟງ, ຫົວໜ້າກຳມະການພາກສ່ວນທີ 04 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຄະນະກຳມະການຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຕໍ່ກັບແຜນວຽກບູລິມະສິດທຽບໃສ່ມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ພາຍໃຕ້ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນດຳເນີນຄະດີ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີວາລະປະເມີນໃນປີ 2020-2021.


ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2020-2021 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ 1 ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ.

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2019, ເວລາ 8:30-11:30 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ຕືກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2020-2021 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ 1 ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ ຊຶ່ງຈັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະພາກສ່ວນທີ 1. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ, ບັນດາຄະນະກໍາມະການ ແລະ ອະນຸກໍາມະການ ຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາກະຊວງອົງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພາຍໃນ ສຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານ AML/CFT, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີວາລະປະເມີນໃນປີ 2020-2021.


ການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົມຮົມໃນຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (FATF Standards Training Course) ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ທີ່ເມືອງປູຊານ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ 2019.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 28 ຕຸລາ - 1 ພະຈິກ 2019 ໄດ້ມີຄະນະຕົວແທນຈາກສານປະຊາຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຫຼັກຊັບ ແລະ ສຕຟງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົມຮົມໃນຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (FATF Standards Training Course)ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ທີ່ເມືອງປູຊານ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສາກົນ ກໍ່ຄື 40 ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ 11 ປະສິດທິຜົນ ຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ FATF ວາງອອກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີແຜນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນປີ 2020-2021.


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO) ແລະ ໜ່ວຍຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ (PPATK) ກ່ຽວກັບການກະກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມແອັດມອນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO) ແລະ ໜ່ວຍຂ່າວກອງທາງດານການເງິນ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ (PPATK) ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກະກຽມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມແອັດມອນ (Egmont Group) ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມທາງດ້ານນິຕິກຳ, ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້.


ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊ່າ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ສາຂາລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Managing Risk through an AML/CFT Program)” ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດ, ສະຖານບັນການເງິນອື່ນໆ ລວມພາກສ່ວນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊ່າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານ Jean-Bernard Carrasco, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ Rufus Pinto ຜູ້ຈັດການສາຂາ ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈໍາກັດ ສາຂາລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ໂດຍສະເພາະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ມີການຈັດໂຕະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ປີ 2020-2021ໂດຍປະກອບມີຊ່ຽວຊານຈາກກຸ່ມທະນາຄານ ANZ, ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ແລະ ທ່ານ Joseph Narus ຫົວໜ້າພະແນກຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສະຖານທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກບັນດາພາກສ່ວນໄດ້ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນຮ່ວມກັນ


ກອງປະຊຸມສຳມະນາປຶກສາຫາລື ເພື່ອທົບທວນກ່ຽວກັບຜົນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແໜງການ ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ ແລະ ຫຼັກຊັບ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມພັດທະນາວິສະຫະກິດ ແລະ ປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ທ່ານ (Stuart) ແລະ ທ່ານ ນາງ (Moni) ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຂະແໜງການເງິນ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ຕຸລາ ປີ 2019 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທົບທວນຄວາມຄົບຖ້ວນທາງດ້ານກົນໄກ ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງ 3 ຂະແໜງບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄື: ຂະແໜງການ ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ ແລະ ຫຼັກຊັບ. ໃນທີ່ປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຍົກຄຳຖາມແລກປ່ຽນໃນທີ່ປະຊຸມຕໍ່ກັບກົນໄກໃນການທີ່ຈະນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍ ກາຊີໂນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນ ME ປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງວຽກງານ AML/CFT.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານກໍ່ຄື ບໍລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ ແລະ ບໍ່ຮັບຝາກເງິນ, ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຊຶ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານເຂົ້າໃຈເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ AML/CFT ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງບົດລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໃສ (STR) ແລະ ບົດລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ (CTR) ຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍທີ່ທາງ ສຕຟງ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວທັນຕໍ່ກັບສະພາບການຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຈະຕ້ອງປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ລະບຽບການຂອງຕົນຕາມເງື່ອນໄຂມາດຖານທີ່ ສຕຟງ ກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສຕຟງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ່ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານອື່ນຕໍ່ໄປ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ລະຫວ່າງ ສຕຟງ + ICBC ພົບປະກັບ ໄອຍະການນະຄອນຫຼວງ

ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ + ທະນາຄານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ICBC ພົບປະກັບ ໄອຍະການນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຂຳນັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໜ່ວຍພັກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີ II. ພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງທັງສາມຝ່າຍໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ


ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ).

ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 10:00 - 11:30 ຂອງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນດາຄະນະ ຄຕຟງ ແລະ ບາງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕິດພັນກັບ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021. ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານແຜນວຽກໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ດ້ານນິຕິກຳທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມາດຖານສາກົນ, ປັບປຸງບັນດາກົນໄກໃຫ້ສອດຄ່ອງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດຄົງຄ້າງບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເພື່ອຮອງຮັບການປະເມີນຈາກກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (APG)ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2020 ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.


ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອອອກຈາກບັນຊີເທົາ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 08:00 - 09:30 ຂອງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອອອກຈາກບັນຊີສີເທົາຂອງສາກົນ ໃນປີ 2017 ຈຳນວນທັງໝົດ 129 ທ່ານ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ແລະ ໃຫ້ການໂອ້ລົມໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄຕຟງ.


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ IVຂອງ British High Commission ໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ” ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 23-27 ກັນຍາ 2019ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການເງິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ IV ໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ (Compliance and Transparency Week) ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ,ຊຶ່ງຈັດໂດຍ British High Commission ປະຈໍາ ສິງກະໂປ.ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກພື້ນໂດຍສະເພາະການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຕ້ານການຕິດສິນບົນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, RegTech, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການລົງໂທດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກິດຂຶ້ນໃໝ່.


ການມາເຮັດວຽກ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ລໍເຣັນ ເຮີດ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ, ຜູ້ປະເມີນ ສປປ ລາວ ກັບ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະຫນອງທຶນ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະຫນອງທຶນ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021


ການຝຶກອົບຮົມຂອງ ITMCFM ຂອງຣັດເຊຍກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-30 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງ ITMCFM ຂອງຣັດເຊຍກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-30 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ.ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້້ນ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື (Memorandum Of Cooperation “MOC”) ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ 3 ອົງກອນ ຄື:ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ), ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ເເຫ່ງສະຫະພັນຣັດເຊຍ “Rosfinmonitering” ກໍ່ຄື ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ (FIU) ຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ, ແລະ ສູນເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມສາກົນຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເອກະລາດ ໃນການກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ, ສະຫະພັນຣັດເຊຍ (ITMCFM),ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂອບເຂດທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (22th Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG” Annual Meeting in Canberra, Australia) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-23 ສິງຫາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີກຸ່ມ APG ແມ່ນເປັນພັນທະຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະເປັນຂະບວນການກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ APG ທີ່ຈັດຂຶ້ນ 01 ຄັ້ງຕໍ່ປີເພື່ອ: 1)ການພິຈາລະນາແຜນບໍລິຫານ ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳປີ 2019-2020, 2).ຜ່ານຜົນການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ(Mutual Everlution Report“ME”)ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ແລະ 3)ວຽກງານອື່ນໆ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ສຕຟງ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມ (Co-Chair) ກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກອງເລຂາ APG ໃນກອງປະຊຸມພາກພື້ນຂອງ ກຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SOUTH EAST ASIA SUB-REGIONAL COORDINATION MEETING), ພົບປະກັບຄະນະທີມປະເມີນ,ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍກັບຄູ່ຮ່ວມງານໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳ, ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການກະກຽມກ່ອນການປະເມີນໃນສົກປີ 2020-2021 ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.ນອກຈາກນີ້, ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ສຕຟງ ຍັງໄດ້ສຳເລັດການຮ່ວມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ປະເທດມາເລເຊຍ.


ການຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ລະບົບລາຍງານ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຂອງບຸກຄົນ ໃນເວລາເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ຮ່ວມກັບ ກົມພາສີ (ກພສ), ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ລະບົບລາຍງານ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງເງິນສົດ,ວັດຖຸມີຄ່າແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຂອງບຸກຄົນ ໃນເວລາເຂົ້າ - ອອກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ປະຈຳດ່ານສາກົນ.


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍກໍາມະບານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ I.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍກຳມະບານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ I ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພອນສະຫວັນ ຄຳພາວົງ ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ທຫລ ແລະ ໄດ້ມີຄະນະໜ່ວຍກຳມະບານ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກພາຍໃນສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 32 ສະຫາຍ.


ການຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສືບສວນ - ສອບສວນ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີ ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຜິດສະຖານການຟອກເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 17 - 21 ມິຖຸນາ 2019, ທີ່ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຊັ້ນ 07 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.
ການຟອກເງິນ.

ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນ ມາຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງ ຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍເຈດຕະນາ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້, ຮິບໂຮມ, ຈັດຫາທຶນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກະທຳທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍສະເພາະ ເຖິງວ່າທຶນນັ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການກະທຳຕົວຈິງກໍຕາມ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນກ່ຽວພັນວຽກງານ AML/CFT.

                   

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ.

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ເຜີຍແຜ່, ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

    ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນປະກອບມີ 4 ພະແນກທີ່ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກດັ່ງນີ້:

       1. ພະແນກບໍລິຫານ;

       2. ພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ;

       3. ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ;

       4. ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້ານຳໃຊ້   

visitor counter widget